Välkommen till   

Örkelljunga Brukshundklubb

 

 

 

 

Anmälan till Terrierklubbens BPH på Örkelljunga Brukshundklubb 

 

För anmälan krävs följande uppgifter: 

 1. Önskemål om datum (alla BPH-datum hittar du i Kalender i menyraden) 

 2. Hundens namn på reg.beviset + registreringsnummer i SKK 
  (alternativt om hunden är oregistrerad (blandras)  
  hundens namn + hundens TAVLIC-nummer i SKK ) 
 3.  födelsedatum 

 4.  chipnummer alt. ID 

 5. ägarens namn 

 6. ägarens fullständiga bostadsadress inkl. postnummer 

 7.  ägarens telefonnummer (hem + mobil) 

 8.  ägarens mailadress 

 9.  klubbtillhörighet för hundens ägare alt. förare 

 
Om du inte äger hunden (t.ex. fodervärd) behövs ditt eget namn, telefonnummer och mailadress utöver ovanstående uppgifter. 

För deltagande i BPH krävs att ägaren alternativt föraren av hunden är medlem i någon klubb inom SKK-organisationen ( t.ex. rasklubb, specialklubb, SBK-klubb eller SKK ).  

 

Anmälan mailas till: ken.lundahl42@gmail.com    

 

Anmälningsavgiften 850:- / hund inbetalas först efter mottaget PM enligt anvisning i denna. 

 

Med hänvisning till GDPR gäller: 

Anmälan till BPH innebär att du ingår avtal med Terrierklubben och SKK. Med avtalet som laglig grund lagrar och behandlar vi dina personuppgifter under en period av högst 360 dagar i syfte att administrera ditt beskrivningsdeltagande. Efter beskrivningstillfället (BPH) skickas resultatet till Svenska Kennelklubben för behandling, lagring och publicering på SKK´s Hund- och Avelsdata. Du kan läsa mer om SKK´s behandling av personuppgifter här: https://www.skk.se/pub 

 

Har du frågor kontakta gärna: 

Ken Lundahl, Mangårdsvägen 26 C, 269 38 Båstad 

Tel: 070 88 72909 

e-post: ken.lundahl42@gmail.com  

 

2020-01-20 / KL