Anmälan till Terrierklubbens BPH på Örkelljunga Brukshundklubb

 

För anmälan krävs följande uppgifter:


1. önskemål om datum ( alla BPH-datum hittar du i Kalender i menyraden)
2. hundens namn på reg.beviset + registreringsnummer i SKK
( alternativt om hunden är oregistrerad ( blandras )
hundens namn + hundens TAVLIC-nummer i SKK )
3. födelsedatum
4. chipnummer alt. ID
5. ägarens namn
6. ägarens fullständiga bostadsadress inkl. postnummer
7. ägarens telefonnummer (hem + mobil)
8. ägarens mailadress
9. klubbtillhörighet för hundens ägare alt. förare

Om du inte äger hunden (t.ex. fodervärd) behövs ditt eget namn, telefonnummer och mailadress utöver ovanstående uppgifter.

För deltagande i BPH krävs att ägaren alternativt föraren av hunden är medlem i någon klubb inom SKK-organisationen (t.ex. rasklubb, specialklubb, SBK-klubb eller SKK).

Anmälan mailas till: ken.lundahl42@gmail.com

Anmälningsavgiften 750:- inbetalas först efter mottaget PM enligt anvisning i denna.

Har du frågor kontakta gärna:
Ken Lundahl, Mangårdsvägen 26 C, 269 38 Båstad
Tel: 070 88 72909
E-post: ken.lundahl42@gmail.com

2017-12-01 / KL