Välkommen till   

Örkelljunga Brukshundklubb

 

Styrelsen under 2021

 

Ordförande

Rigmor Carlsson

Tel: 0733-36 70 73 

e-post: rigmor_c@yahoo.se

Vice ordförande

Christel Hansson

Tel: 070-952 37 19 

e-post: christel.hansson@hotmail.se

 

Sekreterare 

Emelie Pålsson

 

Kassör

Jennie Spiewak

e-post: jennie.spiewak@gmail.com

 

Ledamot

Kersti Tufvesson 

Tel: 070-7812481

e-post: kersti.tufvesson@gmail.com 

 

Ledamot 

Sofie Brodén

 

Ledamot

Lillemor Jansson

Tel: 070-7330589

e-post: gayatozca@gmail.com 

 

Suppleant 

Johan Gunnarsson

 

Suppleant 

Nina Strömberg 

e-post: hansson.nina@hotmail.com

 

 

Revisor

Karin Törnkvist 

Ellinore Månsson

 

Revisorssuppleant

Ingrid Olsson

 

Valberedningen

Sammankallande Monica Bencsik

Maire Wikström Nilsson

Ulf Magnusson