Välkommen till   

Örkelljunga Brukshundklubb

 

 

 

Krav för deltagande vid BPH

 


BPH är öppet för alla hundar, vilket innebär även oregistrerade hundar (s.k. blandrashundar). 

För deltagande ska hunden ha uppnått 12 månaders ålder den dag den deltar i BPH.

Löptik får delta men startar då som sista hund. Om du misstänker att din tik ska löpameddela detta vid anmälan.

För registrerad hund: 

  • Svenskägd hund ska vara registrerad i SKK.
  • För utlandsägd hund ska kopia av registreringsbeviset skickas till SKKs kansli för registrering av hundens uppgifter i SKKs databas innan anmälan till BPH kan ske.
  • Observera att om en utländsk hund delägs av en person boende i Sverige, måste hunden vara omregistrerad i SKK.

 

 För oregistrerad hund:

  • För oregistrerad hund ska finnas en tävlingslicens (TAVLIC) utfärdad av SKK.
  • TAVLIC-numret ska anges vid anmälan. För beställning av TAVLIC kontakta SKK på 08 795 30 00 eller www.skk.se

 

Hinder för deltagande:

  • Hund påverkad av doping (står på medicin - karenstiden varierar för olika Mediciner, kolla med din veterinär).
  • Kemiskt kastrerad hanhund får inte delta (doping)
  • Hanhund som kastrerats kirurgiskt får delta.

Se SKKs Allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar www.skk.se

OBS! Parad tik får inte delta vid BPH vid någon tidpunkt efter det att parning skett och får inte heller delta förrän 75 dagar efter valpning, oavsett resultatet av valpningen.

2017-12-01 / KL