Välkommen till   

Örkelljunga Brukshundklubb

 

 

Statuter för vandringspris i officiell Rallylydnad

 

 

 

 

Gretas vandringspris i officiell rallylydnad. Priset är ett förarpris och tillfaller den förare som först uppnår tre (3) inteckningar.

En inteckning i priset tilldelas den medlem i Örkelljunga brukshundklubb som erhållit bästa resultat på officiella rallylydnadstävlingar.

Tre (3) tävlingar per år räknas oavsett vilken tävlingsklass man tävlar i. Endast kvalificerande resultat räknas, 70p i nybörjarklass, 75p i fortsättningsklass, 80p i avancerad klass och 90p i mästarklass. Högsta sammanlagda poäng erhåller en inteckning i priset.

Skulle två tävlande få samma sammanlagda poäng efter 3 tävlingar tillfaller priset den med flest 100 poängare, flest 99 poängare osv.

Förarens och hundens namn ingraveras genom klubbens försorg.

Priset utdelas vid närmst efterkommande årsmöte.

Priset delas ut för första gången vid årsmötet 2023, gällande för bästa resultat 2022.