Hopp

Lydnadsdelen

Skyddsdelen

Som godkännts av FCI. Mondioring skapades av flera länder för att man skulle kunna tävla över gränserna. Mondioring betyder världsring.

Mondioring är en relativt ny tävlingsform som kom till 1985 med sitt första VM samma år VM hålls i Oktober varje år.

Mondioring tävlingar innehåller Lydnad, hopp och skyddsmoment, alla momenten körs i en följd ovh programmet tar ca trekvart att genomföra (MR3) vilket betyder att hunden jobbar ca 45 minuter utan något/-n längre uppehåll/paus. Det finns tre klasser i Mondioring MR1, MR2, MR3.

Tävlingarna börjar alltid med lydnad följt av hopp och avslutas med skydd. Skyddsmomenten lottas innan tävlingen startordningen är dock lika för samtliga tävlande med undantag av fasttagande och återkallande som lottas individuellt när man kommer in på tävlingsplanen.

Utförandet av de olika momenten varierar från tävling till tävling och det är först när provhunden går som man vet hur momenten kommer att utföras mer exakt. Det är detta som gör denna tävlingsform mer spännande, då det kräver att hunden kan lydnad hopp och skydd mer än de traditionella tävlingsformerna, då ekipaget inte riktigt vet vad som komma skall som de gör i SBK's skydd och i synnerhet IPO och BHP.

 

 


 

 Man tränar förvisso inte IPO (Internationell prövningsordning  med Borderterrier, men det visar att det inte hänger på storleken när det gäller att träna hund

(Sen skall tilläggas att figuranten slår inte hunden med "belastningstocken" utan bara slår i luften alt strycker hunden längs sidan, det för att hunden skall behålla bettet även när den utsätts för belastning.)


 SM final  i Lydnad Falkenberg 2013 med Heidi Ljungbäck